Maandag, 9 januari, 2017

Geschreven door: Gans, Wim de
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

Aardkundige Monumenten in Noord-Holland

Geologie uit de voorlaatste ijstijd

[Signalering] Ieder kent in Nederland natuurmonumenten en rijksmonumenten, maar er zijn ook archeologische en aardkundige monumenten. Misschien minder bekend omdat gemeentebesturen zulke monumenten met hun regels en verboden als een sta-in-de-weg zien? Noord-Holland kent zeventien aardkundige monumenten die samen een goed beeld kunnen geven van de geologisch gezien jonge ontstaansgeschiedenis.

In de voorlaatste ijstijd – 200.000 tot 70.000 jaar geleden – was van een groot deel bedekt door landijs waarvan twee stuwwallen nog herkenbaar zijn. In de laatste ijstijd kwam het ijs hier niet. In de periode daarna werd grotendeels het land gevormd onder invloed van de sediment aanvoerende rivieren, de stijgende zeespiegel, een dalende bodem en natuurlijk de vele menselijke ingrepen. De provincie heeft een rijk prentenarchief waaruit geput is om dit boekje fraai te illustreren en sinds 2015 is er in Castricum een museum (Huis van Hilde) waar veel bodemvondsten op uitstekende wijze tentoongesteld zijn. Zowel museum als boek kan ik van harte aanbevelen.

Eerder verschenen in Natura

Bazarow