Dinsdag, 6 maart, 2018

Geschreven door: Oz, Amos
Artikel door: Maessen, Francine

Beste Fanatici

Relaxte essays over belangrijke zaken

[Recensie] Beste Fanatici van Amos Oz is een bundeling van drie essays, gebaseerd op een aantal lezingen die hij de afgelopen vijftien jaar heeft gegeven. Op luchtige, toegankelijke wijze bespreekt Oz thema’s als fanatisme, tolerantie, en de Israëlische kwestie.

In het eerste essay, Beste fanatici, kaart hij bovenal aan dat fanatisme overal voorkomt. Hij benadert het puur als een denkwijze en probeert zo de discussie weg te leiden van enkel Islamitisch of zionistisch fanatisme. Zoals de titel ook al suggereert kijkt hij met een open, bijna beleefde blik naar de fanatici: hij is hier niet om ze te veroordelen, maar om hun gedrag te doorgronden. Hij dicht de fanaticus zelf verregaande liefde voor zijn medemens toe, al blijft Oz zelf duidelijk de voorkeur geven aan mensen met een minder starre mening.

Oz’ tweede, en verreweg het langste essay, Lichten, niet een licht, borduurt voort op dit thema maar dit keer specifiek binnen het Jodendom. In kalme bewoordingen legt hij de lezer uit hoe in zijn opzicht het Jodendom gebaseerd is op conflict en het tegenspreken van autoriteiten. Hiervoor verwijst hij naar bekende religieuze verhalen, anekdotes, maar ook de Joodse traditie van Schriftgeleerden die telkens opnieuw de teksten blijven uitleggen. Oz ziet hierin een grote creativiteit en moedigt die van harte aan.

Het laatste essay, Dromen die Israël maar beter snel op kan geven, gebaseerd op een lezing ter herinnering aan luitenant-generaal Amnon Lifkin-Sjachak en een lezing bij het Institute for National Security, heeft ineens een hele andere toon. Waar Oz voorheen de focus legde op het meer filosofische, persoonlijke en religieuze, is hij hier concreet politiek. Dit is na de meer poëtische teksten van de eerste twee essays even schrikken en wennen, maar al snel blijkt dat Oz zijn gebruikelijke nuance nog steeds hanteert – enkel in een andere vorm.

Schrijven Magazine

Ondanks de vele verwijzingen naar religieuze teksten blijven de essays relaxt aanvoelen. Dit komt vooral door de persoonlijke verhalen die Oz regelmatig aanhaalt. In zijn voorwoord omschrijft hij zijn bundel dan ook als volgt: “Drie essays die niet door een onderzoeker of een expert zijn geschreven, maar door een betrokken mens, die er af en toe gemengde gevoelens bij heeft. De rode draad in deze essays is mijn wens met een persoonlijke blik te kijken naar verschillende kwesties die ons land diep verdelen, waarbij enkele een zaak van leven of dood lijken te zijn” (p. 9).

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Op maandag 26 maart in Utrecht en maandag 9 april in Rotterdam organiseert DLVA leesclubavonden over Beste fanatici. Dahphe Meijer van Een ander Joods Geluid komt praten over de situatie in Israël en het werk van Amos Os.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alleen inhoudelijke reacties die gaan over het besproken boek en/of de recensie worden geplaatst.