Dinsdag, 5 oktober, 2021

Geschreven door: Liemt, Floor van
Artikel door: Veen, Evert van der

De gemene deler

Kunst voor kanker

[Recensie] “Het is mijn missie het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker te verbeteren,” aldus de 23-jarige Floor van Liemt, oprichtster en voorzitter van de F|Fort Foundation, die kunstgeschiedenis studeert.

In het boek De gemene deler, uitgegeven door de stichting, verbeelden jongvolwassenen met kanker het onzegbare. Het boek wordt door Floor van Liemt persoonlijk ingeleid. De teksten zijn in het Nederlands en in het Engels. Floor kreeg in december 2017 de diagnose kanker en schreef daar columns over in de NRC. Ook publiceerde zij bij Querido het boek De witte raaf.

Het boek ‘De gemene deler’ is ingedeeld in zes thema’s: de essentie; de verkeerde versnelling; de zorgen om later; de remedie; de omgangsvormen; het einde.

De foto’s vallen op door de originele benadering van de personen. Het zijn bepaald geen geijkte portretten maar opnamen met een sterke zeggingskracht omdat de afgebeelde personen een bijzondere pose aannemen en zo hun persoonlijke verhaal vertellen. De gefotografeerde personen stralen dan ook levenskracht en optimisme uit. Zij getuigen van het jonge leven waar zij van houden.

Dans Magazine

Het zijn bepaald geen ‘zielige’ foto’s maar sterke composities die intrigeren. Wie niet beter weet, zou achter de meeste foto’s echt geen jong volwassene met een ernstige ziekte zoeken.

De foto’s worden vergezeld van korte, krachtige teksten met uitspraken van de desbetreffende persoon. Samen met de foto’s zetten die woorden aan tot nadenken. Zo wordt het een sterke boodschap: wij hébben dan wel een ernstige ziekte maar daarom zíjn wij niet ziek! Wij willen graag méér zijn dan hetgeen ons mankeert. Deze jongeren verstaan de levenskunst om boven hun ziekteproces uit te stijgen en houden van het leven zolang hen dat mogelijk wordt gemaakt.

Het boek besluit met biografieën van de elf mensen die in dit boek zijn geportretteerd. Hierin vertellen zij ook over hun motivatie om aan dit project van de F Fort Foundation mee te doen. ‘De gemene deler’ eindigt met een persoonlijk woord van Floor van Liemt voor elke deelnemer en voor het productieteam dat de foto’s heeft verzorgd.

Het geheel is stijlvol uitgegeven. De tekst is geschreven door Alexa Gratama en het fraaie fotowerk is Loet Koreman. De foto’s komen schitterend over door het royale formaat van het boek en de teksten krijgen alle ruimte op de bladzijde ernaast.

Het boek is te bestellen via de website www.ffordfoundation.nl Het boek wordt goed ontvangen want het is al aan zijn tweede druk toe. De opbrengsten komen aan het werk van de stichting ten goede.

Een indrukwekkend boek van een gedreven mens!

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

De website www.ffortfoundation.nl vertolkt de doelstelling van de stichting als volgt:

Missie
Hoe kun je je, net als gezonde leeftijdsgenoten, blijven ontwikkelen terwijl je toekomstperspectief in elkaar is gestort, als je ineens toch weer zorg en ondersteuning nodig hebt en niet weet hoe lang je leeft? Wie ben je naast je ziekte en hoe kun je dat aan anderen laten zien?
Met kunstprojecten, evenementen, acties en publicaties op haar website en in de (sociale) media creëert de F|Fort Foundation meer bewustzijn over de leeftijdgerelateerde issues van haar doelgroep. Meer kennis en begrip bij iedereen die in de zorg werkzaam is, maar ook bij familie, vrienden en collega’s van jongvolwassenen met kanker. Meer weten en beter begrijpen betekent beter kunnen helpen. Daarnaast bieden de activiteiten van de F|Fort Foundation troost en herkenning. Ten slotte haalt de F|Fort Foundation geld op voor met zorg geselecteerde projecten die bijdragen aan de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassen kankerpatiënten. Dat kunnen eigen projecten van de F|Fort Foundation zijn of projecten van derden die een aanvraag bij de F|Fort Foundation hebben ingediend.

Doelstellingen

Om haar doel te bereiken zet de F|Fort Foundation in de eerste plaats in op groeiende bewustwording waar het gaat om de leeftijd gerelateerde problemen van de doelgroep. Beter begrijpen is beter kunnen helpen. Daarnaast biedt de F|Fort Foundation met de door haar opgezette projecten troost, zingeving en herkenning voor jongvolwassen met kanker en hun sociale omgeving.

Ten slotte haalt de F|Fort Foundation geld op voor met zorg geselecteerde projecten die bijdragen aan de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassen kankerpatiënten. De F|Fort Foundation zet kunst in als verbindende factor, als middel om haar doelen te bereiken. De schoonheid van kunst inspireert, biedt troost, zorgt voor afleiding en brengt mensen bij elkaar. We maken hetzelfde door, we voelen allemaal hetzelfde. Je staat niet alleen.

Kunst voor Kracht is daarom het motto van de F | Fort Foundation.”