Woensdag, 7 maart, 2018

Geschreven door: Geltner, G.
Artikel door: Oddens, Joris

De gesel en de ander

Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot hedenĀ 

[Signalering]In de conclusie van dit korte essay beschrijft Guy Geltner, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis in Amsterdam, hoe de Maleisische overheid in 2007 een video vrijgaf waarin een drugshandelaar twintig stokslagen werden toegediend. Op een westerse website was het commentaar dat Maleisiƫ nu eenmaal een achterlijk en wreed moslimland is niet van de lucht. De reageerders gingen eraan voorbij, zo merkt Geltner op, dat de door Maleisiƫ omringde christelijke stadstaat Singapore dezelfde traditie van lijfstraffen kent, en dat die traditie bovendien wortelt in de Britse kolonisatie.

Dit voorbeeld illustreert goed de punten die Geltner wil maken: lijfstraffen zijn niet specifiek gerelateerd aan de islam en worden ook ten onrechte vooral geassocieerd met de premoderne tijd. Geltner wordt daarbij gedreven door enige irritatie over het feit dat lijfstraffen nogal eens worden afgedaan als buitensporige, middeleeuwse praktijken. In de Middeleeuwen en de oudheid, zo benadrukt hij, moesten lijfstraffen proportioneel zijn en werden ze vaak alleen ingezet bij recidive. Kritiek op lijfstraffen kwam er ook niet pas in de Verlichting, maar al veel eerder, en in de moderne geschiedenis nam het opleggen van lijfstraffen door westerse overheden aanvankelijk niet af, maar beleefde dit mondiaal beschouwd juist een renaissance

.Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

ScĆØnes