Dinsdag, 8 januari, 2019

Geschreven door: Schinkel, Willem
Artikel door: Meerdink, Piet

De nieuwe democratie

Naar andere vormen van politiek

[Signalering] Schinkel spreekt over het¬†Museum Nederland. Hij wil lezers¬†inspireren ‚Äútot een weg uit het¬†museale, regressieve denken en¬†doen‚ÄĚ. Hij houdt een pleidooi voor¬†een echt linkse politiek en werkelijk¬†politieke verandering. ‚ÄúWant¬†wat is er nog links aan de laffe¬†omarming van de neoliberale economie¬†die dagelijkse spreekt uit¬†de vermeende noodzaak politiek¬†en democratie opzij te schuiven¬†in de restauratie van markten die¬†in de eerste plaats tot de huidige¬†catastrofe aanleiding hebben¬†gegeven?‚ÄĚ(p.19) Schinkel constateert¬†een depolitisering in de¬†Nederlandse politiek. Hij gaat op¬†zoek naar andere vormen van politiek¬†en democratie. In zijn boek¬†biedt hij perspectieven die kunnen¬†bijdragen aan onenigheid, aan¬†democratische discussie.

Een van zijn voorstellen is om een nieuwe Raad van State te ontwerpen, met als belangrijkste taken het ontwikkelen van tegenspraak en het mobiliseren van publiek. Aan de Trias politica voegt hij een vierde macht toe: de agenderende macht.

Eerder verschenen in De Helling

Scènes