Maandag, 8 februari, 2021

Geschreven door: Lazou, Rutger
Artikel door: Koetsier, Bea

De toekomst van de kat


Over vraagstukken waar katten ons voor plaatsen

[Signalering] Overpopulatie van mensen is veruit het grootste probleem voor de natuur, maar geboren jagers als katten kunnen de biodiversiteit ook bedreigen. De ecologische pootafdruk van een kat is indrukwekkend. Zijn voeding zorgt voor evenveel CO2-uitstoot als een gemiddelde auto.

De Vlaamse moraalfilosoof Rutger Lazou pleit voor doorontwikkeling van diervrije kattenbrokjes. Andere problemen rond katten zijn overlast en het overbrengen van ziekten. Negatief is het jachtgedrag overigens niet altijd, want bij de rattenbestrijding is het nuttig. Bij het nemen van maatregelen moeten we bedenken dat katten, net als trouwens hun prooidieren, recht hebben op een goed leven. Sterilisatie op grote schaal is een optie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat huiskatten heel belangrijk zijn voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Lazou roept in dit interessante, filosofische boek op tot een broodnodig debat over de kattenproblematiek. Op de site van Vogelbescherming kunnen kattenbezitters alvast nuttige tips vinden. Onze liefde voor dit huisdier kan ervoor zorgen dat “deze een ‘kat alysator’ vormt naar een diervriendelijker wereld”.

Eerder verschenen in Natura

Awater