Maandag, 24 september, 2018

Geschreven door: Camphuysen, Kees
Artikel door: Jordaan, Theo

De zilvermeeuw

Elke vogel vertoont ander gedrag

Het boek van Kees Camphuysen De zilvermeeuw is weer een nieuw deel in de reeks prachtige vogelboeken die door Uitgeverij Atlas Contact sinds enige jaren wordt uitgegeven. 

[Recensie] De zilvermeeuw is met de stadsduif waarschijnlijk de minst geliefde vogel van Nederland. Het ongebreidelde opportunisme is de oorzaak hiervan. Met grote overgave, moed en brutaliteit is de zilvermeeuw in staat om zijn kostje bij elkaar te vergaren. En iedereen die wel eens in de buurt van een viskraam of snackbar aan de haven, in de buurt van het strand of zelfs in de stad komt, heeft met eigen ogen gezien hoe handig zilvermeeuwen zijn in het ‘stelen’ van eten. Dit gedrag is de oorzaak van het negatieve waardeoordeel dat de meesten van ons hebben over de meeuw, en de zilvermeeuw in het bijzonder.

Gelukkig weet Kees Camphuysen in een nieuw deel over de zilvermeeuw van de onvolprezen reeks boeken in de vogelserie van Uitgeverij Atlas Contact een genuanceerd en volledig beeld te schetsen van een fascinerende vogel die we allemaal kennen zonder er iets vanaf te weten. Als vogelonderzoeker heeft hij jarenlang onderzoek gedaan naar de broedkolonie van zilvermeeuwen op Texel. Hun gedrag in detail bestudeerd en op een zeer beeldende manier opgeschreven. Kees Camphuysen heeft de vorm van een soort van vogeldagboek gekozen waarin hij zijn ervaringen met de zilvermeeuwen in de kolonie een jaar lang bijna van dag tot dag op een prettig, levendige manier beschrijft. Tussendoor beschrijft hij de ontwikkeling van de zilvermeeuw in Nederland door de jaren heen, hoe er tegen de vogel is aangekeken en met welke vooroordelen de soort te maken had en heeft. Zo weet hij een zeer volledig beeld te schetsen van een een vogel die we allemaal kennen, maar waarvan we opvallend weinig weten. Fascinerend is het individueel onderscheidende gedrag van elke zilvermeeuw dat Kees Camphuysen en de andere onderzoekers hebben ontdekt. Elke vogel vertoont ander gedrag en elk individu blijkt er een eigen voedingspatroon op na te houden. Een prettige bijkomstigheid is ook dat Kees Camphuysen over een vlotte pen beschikt wat ervoor zorgt De zilvermeeuw niet alleen interessant en informatief is maar ook zeer prettige leesbaar. Een ware verrijking voor de toch al zo geslaagde reeks vogelboeken van Atlas Contact.

Schrijven Magazine

Eerder verschenen in Alles over boeken en schrijvers.