Zaterdag, 28 maart, 2020

Geschreven door: Read, Kate
Artikel door: Pontororing, Rita

Eén vos. Een telboek-thriller

Griezelen met getallen

[Recensie] Kinderen willen graag griezelen. Peuters ook, en zie daar met Eén vos, een telboek-thriller, gaat dat vast gebeuren. In elk gevalzullen de hele kleintjes van dit boek genieten. Natuurlijk moet je als voorlezer wel spanning opbouwen.

De vos op de cover ziet er nog aardig uit, maar dan… “Eén hongerige vos.” Met een goede voorleestoon zal  de spanning er al een beetje inkomen want wat doet de hongerige vos?

De tekst bestaat uit een paar krachtige woorden met het bijbehorende cijfer erbij. Elke keer worden daar twee pagina’s voor gebruikt. Op iedere bladzijde is er aandacht voor het cijfer, de illustratie en natuurlijk voor de spanning.  De beelden zijn mooi groot, kleurig en tonen de sfeer die bij de zeer korte teksten horen. Kate Read auteur en illustrator heeft de illustraties mooi in het verhaal verwerkt.

Heel origineel is de opbouw van spanning. Het is een telboek-thriller dus de getallen komen voorbij. Na 1 hongerig vos zien we zijn 2 ogen, 2 sluwe ogen. De sluwheid in de ogen spat van de bladzijde af. Daarna de 3 kippen die heel  ontspannen een wormpje willen verorberen, zich van geen kwaad bewust. Illustratie erbij die dit tafereel mooi ondersteunen. En zo wordt bij elk getal de spanning opgevoerd.

Sociologie Magazine

Eén vos bewijst dat tellen tot tien èn een thriller vanuit een originele invalshoek  goed samen kunnen gaan. Spanning, laten zien en horen  dat je kunt tellen, komen in dit boek op een grappige manier samen. En ook nog proberen de getallen mee te lezen want die zijn steeds duidelijk neergezet. Daarbij wordt bij elk volgend cijfer de spanning opgevoerd.

En als er ook nog een getal voorkomt dat helemaal buiten de 10 valt, dan is dat ook spannend om te proberen om te achterhalen wat er staat.

Het slot van het boek is heel verrassend.
Tellen, de getallen leren lezen en ook nog griezelen. Een aanrader.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles