Dinsdag, 28 december, 2021

Geschreven door: Boer, Theo
Recensie door: Veen, Evert van der

Eind goed

Euthanasie belicht

[Signalering] Theo Boer noemt in zijn nieuwe boek Eind goed ons land ‘een buitenbeentje’ in vergelijking met andere landen. Daarin komt – weliswaar terughoudend – zijn eigen visie naar voren: hij vindt de huidige euthanasiepraktijk te vanzelfsprekend en te ruim van karakter. Hij wil de euthanasiewet – die hij met het lelijke en ook wat tendentieuze woord ‘product’ aanduidt – niet terugdraaien want hij aanvaardt de huidige praktijk als een gegeven. Theo Boer is echter wel van mening: “Theologisch is er reden tot terughoudendheid over het zelfgekozen levenseinde” (p. 15).

Je kunt je afvragen of de voorbeelden die worden aangehaald voldoende representatief zijn voor de huidige situatie want het zijn nogal uitzonderlijke gevallen. Het lijkt erop alsof deze voorbeelden de auteur goed van pas komen om kritische kanttekeningen bij de huidige euthanasiepraktijk te plaatsen.

De historische terugblik biedt een helder overzicht van alle ontwikkelingen en hierin blijken protestanten nogal wat invloed te hebben uitgeoefend. Ook besteedt Theo Boer aandacht aan kerkelijke rapporten en theologische publicaties en concludeert in politiek getint taalgebruik: “Het motorblok van de Nederlandse euthanasiebeweging bestond dus grotendeels uit het zich emanciperende protestantisme” (p. 65).

Het zesde gebod komt ter sprake maar de uitleg is wat beknopt en daardoor niet voldoende genuanceerd. De bijbels-theologische vraag is of een beroep op dit woord wel terecht is om tegen euthanasie te zijn. De oorspronkelijke betekenis van dit woord ‘geen moord plegen, iemand niet eigenhandig van het leven beroven’ wordt niet voldoende gehonoreerd.

Kookboeken Nieuws

Het zal dan ook niet verbazen dat Theo Boer de nieuwere ontwikkelingen met zorg gadeslaat. Het boekje is sympathiek geschreven en absoluut informatief als het gaat om een maatschappelijke en kerkelijke terugblik maar het is jammer dat hier en daar een wat negatieve eigen mening doorklinkt.

Theo Boer is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de PTHU en gast-hoogleraar aan de universiteit van Sunderland in Engeland. Hij was lid van een regionale toetsingscommissie en was ook scen arts.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles