Woensdag, 7 juni, 2017

Geschreven door: Doedens, Anne
Artikel door: Netten, Djoeke van

Engels-Nederlandse oorlogen

Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw

[Signalering] De tocht naar Chatham zal bij veel (oudere) lezers een bel doen rinkelen, en Michiel de Ruyter heeft sinds zijn verfilming alleen maar aan bekendheid gewonnen. In de serie Oorlogsdossier  van de Walburg Pers hebben Anne Doedens en Liek Mulder nu een deel gewijd aan de drie Engels-Nederlandse zeeoorlogen in het derde kwart van de 17de eeuw. Het is een overzichtswerk (zonder voetnoten), waarin de auteurs ‘meer willen vertellen dan analyseren’, hoewel de vele feitjes ervoor zorgen dat het bijna nooit meeslepend wordt. De vele citaten van ooggetuigen en 17de-eeuwse gedichten maken wel dat de lezer dichtbij de ellende van de oorlog komt, want ellendig was het. De ‘zee van bloed’ uit de titel duidt op wreedheden, vernietiging, martelingen, plunderingen en meer bloedigs – overigens niet karakteristiek voor specifiek  Nederlanders en/of Engelsen in deze tijd.

De Wadden krijgen erg veel aandacht doordat de gebeurtenissen daar minder bekend zijn, aldus de auteurs. Of dat nog op gaat is de vraag, gezien verschillende andere recente publicaties van Doedens waar uit geput wordt. Wat ook nergens expliciet gemaakt wordt is het Nederlandse perspectief. De terminologie, helden, bronnen en illustraties zijn overwegend anti-Engels.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

C2W