Maandag, 26 juli, 2021

Geschreven door: Govers, Laura
Reijers, Valérie
Artikel door: Veen, Evert van der

Griend

“Een bewogen eiland”

[Recensie] Er valt opvallend veel te vertellen over een klein eilandje in de Waddenzee dat iedere bezoeker die met de boot naar Terschelling vaart wel eens heeft gezien. Sinds 1916 is het eigendom van Natuurmomenten en het is een goed idee van deze organisatie om via dit boek de aandacht op het Griend te vestigen.

Griend beschrijft de geologische ontwikkeling en legt uit dat er verschillende soorten eilanden zijn. Het Griend is een zogenaamd stormvloedschoorwaleiland. Dit lange naam wil zeggen dat de schoorwal wordt door stormen met zand, schelpen en meegevoerde planten wordt gevoed.

In de middeleeuwen was het zelfs een handelspost met een kloosterschool maar de St. Luciavloed van 1287 heeft hier een einde aan gemaakt. Sindsdien is het eiland voortdurend in beweging geweest en moesten er regelmatig levensreddende ingrepen worden toegepast om het Griend te behouden.

De komst van de Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor het Griend en sindsdien zijn er vele beschermende maatregelen genomen. Na 1932 stierven de talrijke zeegrasvelden in de Waddenzee maar er worden nu proeven gedaan om het zeegras terug te laten keren. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Mooi is ook de terugkeer van de grijze zeehond.

Bazarow

Prachtig zijn de luchtopnamen van het Griend; ze hadden van mij nog wel wat groter mogen zijn zodat de schoonheid ervan nog krachtiger zou overkomen. EĂ©n satelliet foto is bijna abstracte kunst, met een fraai palet van natuurlijke kleuren.

In Griend. Een bewogen eiland worden allerlei onderzoeken beschreven waarbij tegenwoordig ook van een drone gebruik wordt gemaakt om aantallen vogels te tellen. Het Griend is dan ook een waar vogelparadijs, voor onder andere de grote stern en de kokmeeuw. Met behulp van zenders en camera’s analyseert men het broedgebied en kunnen onderzoekers van dichtbij de gedragingen van vogels volgen. Ook is er aandacht voor andere wadplaten, het overwinteren van vogels die zelfs naar Antartica en Australië vliegen.

Laura Govers is universitair docent en onderzoeker in de mariene ecologie aan de universiteit van Groningen. Valérie Reijers is universitair docent kustecologie aan de universiteit van Utrecht en voormalig onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Dit boek Griend vestigt terecht de aandacht op een klein eilandje vol “natuurlijke dynamiek”. Bijzonder interessant voor alle natuurliefhebbers. Het Griend is onze zorg meer dan waard!

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles