Woensdag, 3 mei, 2017

Geschreven door: Willems, Wim
Recensie door: Slechte, Henk

Hagenezen die er mochten wezen

Hagenaars en Hagenezen

[Signalering] Dit boek bevat 85 biografische portretten van mensen die in Den Haag zijn geboren of er hebben gewoond en gewerkt. Ze hebben volgens hoofdsamensteller en hoogleraar sociale geschiedenis Wim Willems niet alleen de stad gemaakt, maar ook een stempel gezet op de geschiedenis van Nederland. Bijvoorbeeld Adrien Maas, die in de 19de eeuw van Scheveningen een toeristische badplaats maakte, maar ook begreep dat een vissersplaats zonder haven en een badplaats elkaar in de weg zouden zitten. Daarom pleitte hij voor de aanleg van een haven in Scheveningen. Niet zonder eigenbelang, want hij introduceerde als reder in Nederland het eerste gekielde vissersschip, de logger. Hiermee kon hij echter in zijn eigen woonplaats niet terecht. Een mooi voorbeeld van een ondernemer wiens visies verder gingen dan zijn eigen stad.

Met de pretentie om 85 mensen te portretteren als ‘makers van Den Haag’ die ook belangrijk zijn voor de geschiedenis van Nederland, had dit een boeiend stadshistorisch project kunnen zijn. Daarvoor schiet het helaas tekort. Willlems heeft het in zijn inleiding over Hagenaars en Hagenezen, maar vertelt niet dat Hagenezen geboren en getogen Hagenaars zijn met eigen sociale kenmerken en Hagenaars keurige mensen die in Den Haag zijn komen wonen. Als kind, zoals Adrien Maas, of voor een baan, zoals Piet Vink. Willems vertelt niets over de selectiecriteria. Waarom niet Hagenaar Willem Drees, van belang voor het land?  Waarom wel Hagenees Piet Vink? Hij heeft als wethouder zeker een stempel gedrukt op de geschiedenis van Den Haag, maar niet op die van Nederland. Kortom, de opzet is onduidelijk en de titel misleidend, waardoor het boek blijft steken in de bundeling van 85 portretten van interessante maar willekeurige 19de- en 20steeeuwse Hagenaars en Hagenezen, die de samenstellers schreven voor de lokale krant. Niet meer en niet minder. Het is ook jammer dat de literatuur niet bij de biografie is geplaatst waarvoor ze gebruikt is.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Scènes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alleen inhoudelijke reacties die gaan over het besproken boek en/of de recensie worden geplaatst.