Vrijdag, 8 november, 2019

Geschreven door: Baar, Ciska
Artikel door: Stil, Jacqueline

Het is niet gebeurd

Een gedeeld geheim

[Recensie] De titel van dit machtige werkje gaat over een gebeurtenis in het leven van Henk, welke pas helemaal aan het eind van het boek als een geheim wordt onthuld. De periode daarvoor, ja het hele leven van Henk en zijn broer Lucas wordt daaraan voorafgaand beschreven.

Henk woont in een verzorgingstehuis, maar daar besteedt Het is niet gebeurd weinig tijd aan. Het grootste deel gaat over de terugblik op zijn jeugd. Hij groeit op met zijn broer Lucas, en bij hun tante Riek omdat hun ouders op jonge leeftijd zijn overleden. Tante was nooit Ć©Ć©n van de vrolijkste figuren, nee, cynisch was zij. Lucas is heel anders dan Henk. Henk houdt van dieren en is wat teruggetrokken. Lucas kan heel kwaad worden en uit zich als vandaal.

Henk wilde kunstschilder worden, dat is echter nooit gelukt omdat hij niet goed kon tekenen. Hij ziet zichzelf niet als een aardig persoon, maar als iemand die goed zijn angst, woede en vertwijfeling kan verbergen. Op zijn 27e krijgt hij een relatie met de mooie Anna en meent dat hij nu eindelijk iets kan voelen. Samen krijgen zij zoon Peter, die op 11-jarige leeftijd verdrinkt. Henk was er echter nooit echt klaar voor geweest om kinderen te hebben.  Hij krijgt depressies en zijn huwelijk strandt.

Als kind had hij veel bewondering voor de sacramentsprocessies en via die lijn probeert hij zichzelf weer op te beuren. Hij keert zich tot lezen en wandelen en heeft steeds korte relaties. 

ScĆØnes

Lucas zorgde ervoor dat ze regelmatig naar de film gingen. Hij leed aan epilepsie, waar Henk van in paniek raakte. Het meisje Veerle was de enige die Lucas uit zijn valsheid kon halen. Henk verbaasde zich erover dat zijn broertje zo veranderlijk was. Schreeuwend, rennend, vechten en altijd kwaad. Boos op de wereld, die hij vaak niet begreep. Tante Riek leek hem soms wel te begrijpen. Henk en Lucas gaan naar dezelfde school, en Henk moest enorm wennen aan het strakke regime daar en de soms zinloze regels van de school. De jongens beleven er vele avonturen.

Henk dacht vaak: “Als je iets niet meer weet, is het niet gebeurd”. Hier komt de titel weer terug. In dit boek duurt het erg lang, iets te lang, voordat het geheim wordt onthuld. De beschrijving van de jongens en hoe zij opgroeien is echter treffend en doet de lezer meeleven met hun gemoed. Een terugblik van een oude man die de balans opmaakt van zijn leven. Daarin is het boek geslaagd.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles