Woensdag, 13 mei, 2020

Geschreven door: , Herodotus
Artikel door: Overbeek, Bert

Historiƫn. Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht

Zorgen dat het niet vergeten wordt

[Signalering] De geschiedschrijver Herodotus van Halikarnassos wilde in zijn werk niet alleen de oorzaken en het verloop van de Perzische Oorlogen beschrijven, maar vooral ook “bereiken dat wat mensen hebben gedaan, in de loop van de tijd niet vergeten wordt en dat de grootse en bewonderenswaardige prestaties die door Grieken, maar ook door barbaren zijn verricht, hun bekendheid niet verliezen.” Voor zijn onderzoek reisde hij door het hele Perzische rijk (inclusief Egypte) en langs de verschillende Griekse poleis. Overal verzamelde hij vooral mondeling vertelde verhalen, zowel over de recente als de oudere geschiedenis.

Daarbij stelde hij zich kritisch op: “Ikzelf acht mij verplicht te vertellen wat verteld wordt, maar beslist niet daar ook geloof aan te hechten, een principe dat ik laat gelden voor ieder verhaal dat ik vertel.” Herhaaldelijk zet hij verschillende versies van Ć©Ć©n gebeurtenis naast elkaar. Behalve over de grote veldslagen van de Perzische Oorlog en de diplomatieke manoeuvres hieromheen, biedt zijn werk zodoende ook een schat aan andere verhalen, zoals over de zanger Arion of de jeugd van de Perzische koning Cyrus. Herodotus lezen blijft daarom een feest, ook in deze nieuwe vertaling van Wolther Kassies.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Wordt Vervolgd