Maandag, 29 mei, 2017

Geschreven door: Meder, Theo
Artikel door: Tieben, Agnes

In graancirkelkringen

Graancirkels

Graancirkelverhalen zijn niet zomaar broodjeaapverhalen. Qua functie en betekenis zijn ze, zegt Theo Meder, veeleer een uiting van moderne religieuze cultuur. Zoals Maria alleen verschijnt aan katholieken, zo lijken graancirkels alleen te verschijnen waar er een ontvankelijk publiek is. In het boek staat de vraag centraal: in hoeverre komt men via verhalen tot het ‘geloof’, en omgekeerd: in hoeverre brengt het ‘geloof’ weer nieuwe verhalen voort? Meder, onderzoeker bij het Meertensinstituut, bestudeerde het verschijnsel vier jaar lang, hij bezocht symposia, interviewde betrokkenen en werd zelfs lid van de Dutch Centre for Crop Circle Studies, een organisatie die ervan overtuigd is dat niet alle graancirkels door mensen zijn gemaakt. Het boek leest als een interessant verslag van zijn ‘avonturen’.

Eerder verschenen in Skepter

Hereditas Nexus