Zondag, 18 juli, 2021

Geschreven door: Kreukels, Katja
Artikel door: Dam, Peter van

Mijn vader was priester

Familiegeschiedenis uit de Limburgse mijnstreek

[Signalering] Traditioneel en eigentijds katholicisme, de verwevenheid van dorp en kerk, de veranderende kijk van katholieken op hun kerk – het passeert allemaal de revue in Mijn vader was priester. Journalist Katja Kreukels beschrijft daarin hoe haar vader de droom van zijn familie waarmaakte door priester te worden, maar zich vervolgens als missiepater in IJsland bedacht en om dispensatie vroeg.

De familiegeschiedenis brengt het leven in de Limburgse mijnstreek mooi in beeld. Kreukels springt daarentegen niet altijd even fijngevoelig om met religieuze geschiedenis. De katholieke orthodoxie van haar oma is een “rijk gedecoreerde kooi”, katholieken voor de jaren “60 waren volgzame mensen die in wonderen geloofden en zich lieten bevoogden door de kerk”. Dat staat in schril contrast met de nadruk die de schrijfster legt op de eigen overtuiging en geloofskeuzes van haar opa en haar vader. Door hun levens te volgen toont het boek ook de strijd om kerkelijke vernieuwing, de teleurstelling over de kerkleiding en de groeiende afstand tussen de kerk en de samenleving in de loop van de 20ste eeuw.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Bazarow