Donderdag, 13 april, 2017

Geschreven door: Berkel, Klaas van
Artikel door: Netten, Djoeke van

Petrus Camper in context

Kunst, wetenschap en samenleving in de 18de eeuw

[Signalering] De hoofdmoot in deze rubriek wordt vaak gevormd door boeken over de Nederlandse Gouden Eeuw. De 18de eeuw komt er vaak wat bekaaid vanaf, wat samenhangt met een algemener beeld van een tijd van achteruitgang. De bundel Petrus Camper in context,Ā Science, the arts, and society in the eighteenth-century laat zien dat er in de 18de eeuw wel degelijke interessante figuren met een internationale reputatie rondliepen. Overigens dragen de samenstellers van de bundel toch weer bij aan het negatieve beeld, door Camper te presenteren als ā€˜uitzondering op de regelā€™.

Petrus Camper (1722-1789) is vooral bekend als arts en hoogleraar geneeskunde, in achtereenvolgens Franeker, Amsterdam en Leiden, als oprichter van de eerste chirurgische polikliniek en als bedenker van het woord ā€˜uitgestorvenā€™. Behalve zijn medische en anatomische prestaties, is er echter nog veel meer te vertellen, en die ā€˜andere Camperā€™ staat centraal in deze bundel. Elf deskundige auteurs laten hun licht schijnen over, zoals Van Berkel en Ramakers stellen in hun Inleiding: ā€˜Camper the artisan, Camper the artist, Camper the expert on art and architecture, Camper the (creative) author, Camper the politician, Camper the ā€œphilosopheā€, and Camper the landownerā€™. Dat levert een gevarieerd nieuw beeld van deze 18de-eeuwse Bekende Nederlander.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Kookboeken Nieuws