Dinsdag, 10 september, 2019

Geschreven door: Crosbie, Thomas
Artikel door: Gabriëls, René

The sociology of privatized security

De privatisering van de veiligheid

[Signalering] Tegenwoordig zorgt zowel de staat als de markt voor de veiligheid van burgers. Ongeacht de sociale status en de bankrekening ziet de staat in principe te allen tijde toe op hun veiligheid. En op grond van een contract ontfermen private actoren zich gedurende een contractueel vastgelegde tijd over de veiligheid van klanten die daarvoor willen betalen. Deze bundel met negen doorgaans interessante bijdragen gaat over de privatisering van de veiligheid, dat wil zeggen het fenomeen dat bedrijven wat betreft de veiligheid van burgers in toenemende mate taken van publieke instellingen overnemen. Zo bestond bijvoorbeeld tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan meer dan de helft van de boots on the ground uit zogenaamde Private Military and Security Companies (PMSCs). Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 hebben zij nog meer voet aan de grond gekregen. Het onderzoek naar de privatisering van de veiligheid is overwegend in handen van disciplines als de politicologie, rechten, geschiedenis en internationale betrekkingen.

Volgens Thomas Crosbie en Ori Swed zou de sociologie dit interdisciplinaire onderzoeksveld kunnen verrijken. In die zin kunnen onder meer sociologische theorieën over macht, ongelijkheid en instituties vruchtbaar zijn. Belangrijk is te onderzoeken wat de consequenties van de privatisering van de veiligheid zijn voor het door Max Weber beschreven staatsmonopolie over het gebruik van geweld.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Geschiedenis Magazine