Woensdag, 21 februari, 2018

Geschreven door: Heemst, Jan van
Artikel door: Oddens, Joris

Tussen gen en globe

Cultuurgeschiedenis in 130 items

[signalering] Een Europese cultuurgeschiedenis van het ontstaan van de mens tot het tijdperk van de globalisering in één handzaam boek: Jan van Heemst bewijst dat het kan. Hij biedt een ingang op het Europese culturele erfgoed in honderddertig ultrakorte hoofdstukjes, knap aaneengeregen tot een vloeiend betoog. Een dergelijke exercitie vraagt om duidelijke keuzes, en die is Van Heemst niet uit de weg gegaan: veel aandacht gaat uit naar de wereldgodsdiensten, filosofie en natuurwetenschap, minder naar cultuur in engere zin en politieke cultuur. Het is een uitdaging om in tekstjes van telkens niet meer dan twee à drie pagina’s tot de kern te komen van uiteenlopende thema’s als ijstijdcultuur, vergrieksing, kleur, cartografie, Reformatie en nut. De ene keer lukt dit beter dan de andere: het Corpus Hermeticum leent zich nu eenmaal minder voor het gekozen format dan de opkomst van de fotografie.

Tussen Gen en Globe is een cultuurhistorisch handboek waarin de stem van de auteur duidelijk doorklinkt: Van Heemst reflecteert op actuele vraagstukken als het moslimfundamentalisme en neemt in het debat over de hedendaagse massacultuur een positie in die het midden houdt tussen een postmodernistische anything goes-attitude en het ‚Äėcultuursnobisme‚Äô van moderne studeerkamergeleerden als George Steiner en Roger Scruton.

Eerder gepubliceerd in Geschiedenis Magazine

Archeologie Magazine