Zondag, 31 december, 2017

Geschreven door: Derks, Marja
Artikel door: Dam, Peter van

Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

Het verhaal van de Graal

[Signalering] De katholieke Graalbeweging is¬†een opvallende verschijning: een¬†vrouwenbeweging die zich niet¬†terugtrok achter de muren van een¬†klooster. In het Interbellum zette de¬†charismatische jezu√Įet en taalkundige¬†Jacques van Ginneken de groep¬†op als onderdeel van zijn pogingen¬†om vooral in de Nederlandse¬†koloni√ęn mensen tot het katholicisme¬†te bekeren. Dat bood hoogopgeleide katholieke vrouwen¬†een intrigerende derde keuze naast ‚Äėman of muur‚Äô ‚Äď trouwen of een¬†kloosterleven. Al gauw concentreerde het werk zich onder druk van¬†de bisschoppen vooral op katholieke meisjes en vrouwen dichter¬†bij huis. Tegelijk vroegen geestelijken uit andere landen leden van¬†de Vrouwen van Nazareth (zoals ze tot 1955 heetten) om bij hen¬†vergelijkbare initiatieven op te zetten. Na de Tweede Wereldoorlog¬†veranderde de positie van de groep binnen de katholieke kerk,¬†doordat leken in het algemeen een invloedrijkere positie kregen.

Tegelijk gingen de leden van de Graal zich steeds meer openstellen¬†voor denkbeelden van buiten de katholieke wereld. Zo ontstond¬†een internationale ‚Äėspirituele‚Äô beweging. Marjet Derks heeft vooral¬†oog voor het Nederlandse deel van hun geschiedenis, dat ze kundig¬†in de geschiedenis van het katholicisme plaatst.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Bergen