Dinsdag, 10 april, 2018

Geschreven door: El Rhazoui, Zineb
Artikel door: Heijster, Karl van

Vernietig het islamitisch fascisme

El Rhazoui vlamt, maar overtuigt ze ook?

[Recensie] Wat kan er over de islam gezegd worden dat niet al honderd, duizend, tienduizend keer gezegd is? Niet zoveel meer, leert een lezing van Zineb El Rhazouis vlammend pamflet, Vernietig het islamitisch fascisme. Ze is immers niet de eerste die stelt dat islamofobie een opzettelijk misleidende term is, bedoeld om islamcritici weg te kunnen zetten als racisten. Wijlen Stéphane Charbonnier, El Rhazouis collega ten tijde van de aanslag op Charlie Hebdo, stelde in zijn eigen vlammend pamflet, Brief aan de huichelaars die het racisme voeden, precies hetzelfde. En beide trekken dezelfde conclusie: onder het mom van antiracisme wordt een verbod op godslastering geherintroduceerd in het Westen.

Die zogenaamde godslastering is echter hard nodig. Want politieke varianten van de islam vertonen, zo betoogt El Rhazoui, nogal wat overeenkomsten met fascistische ideologieën. Hoewel ze enkele treffende parallellen schetst – de ondergeschiktheid van het individu aan het collectief, de belichaming van de natie in één persoon, om er twee te noemen –, is dit niet het sterkste deel van haar vurige tirade. Los van het feit dat deze argumentatielijn tot in den treure misbruikt door drammers aan alle kanten van het politieke spectrum, neemt El Rhazoui te weinig ademruimte om haar punt nauwgezet uit te werken. Dat ze de cultuurrelativistische Franse elite – collaborateurs, zoals zij ze noemt – er niet mee zal overtuigen, zal haar waarschijnlijk een worst wezen. Maar het is de vraag of al dat verbale geweld de gewone lezer van mening zal doen veranderen. Aan haar passie zal het in elk geval niet gelegen hebben.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Schrijven Magazine