Dinsdag, 24 november, 2020

Geschreven door: Onbekend
Recensie door: Veen, Evert van der

Wij kunnen toveren!

Relaties boven regels

De titel “Wij kunnen toveren!” roept in eerste instantie verwondering op. Is dit misschien een boek om te leren goochelen? Het gaat echter om mensen in de zorg. Gebeuren daar bijzondere dingen? De mensen van zorgorganisatie Topaz vinden van wel. De boektitel is een statement: het kán echt anders in de zorg, wie wíl, kan het verschil maken.

Auteur Corine Koole is journalist voor de Volkskrant en het blad Linda en hield in 2019 interviews met mensen in verpleeghuizen van stichting Topaz. Zij wil in dit boek een ándere werkelijkheid van dit onderdeel van de zorg laten zien. Het is zelfs een “boek om blij van te worden” en dat belooft de lezer wat. Het boek bestaat uit 22 interviews met persoonlijke verhalen en fraaie, sfeervolle foto’s met een aantal bewoners van verpleegtehuizen. Zij blijken het goed naar hun zin te hebben en erg tevreden te zijn over hun woon- en leefsituatie en de zorg die zij ontvangen. In de kantlijn wordt in kleine letters algemene informatie gegeven zodat het persoonlijke verhaal in een bredere context komt te staan.  Aan het woord komen een teamleider, activiteitenbegeleider, gastvrouw, verpleegkundige, voorzitter van de cliëntenraad en voorzitter van de raad van bestuur.

Wat maakt deze verpleeghuizen anders en op welke wijze wordt hier ‘getoverd’? Iemand vat dat als volgt samen: “Nog maar een paar jaar geleden bepaalden wij wat er ging gebeuren op een dag”. Mensen die hier werken, zoeken de verbinding met de bewoners en willen de dingen zoveel mogelijk sámen met hen doen. Bewoners doen er echt toe als het gaat om de dagelijkse gang van zaken en het beleid. Er wordt naar hen geluisterd. Relaties met mensen gaan boven regels van de organisatie.

Omslagpunt was de opname van de vader van staatssecretaris Van Rijn, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2014. De omstandigheden van de vader van Van Rijn waren mensonterend en kregen veel aandacht in de media. Dit opende de ogen van werkers in de zorg en daarbuiten en zorgde voor veranderingen. Men ontdekte dat zorgprotocollen verstikkend en averrechts kunnen uitwerken en dat persoonlijke aandacht voor de wensen en leefsituatie van bewoners meer leidend moeten zijn.

Boekenkrant

Het boek eindigt actueel met de huidige situatie van corona die veel invloed heeft op de werk- en levenssfeer in verpleeghuizen. Het boek is zeer toegankelijk geschreven, de verhalen zijn inspirerend en de portretten van mensen zijn levensecht en raken de lezer.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles