Zondag, 17 oktober, 2021

Geschreven door: Steenhuis, Peter Henk
Recensie door: Veen, Evert van der

Zin in het alledaagse

Interviews over zin en religie

[Recensie] Peter Henk Steenhuis is journalist en schrijft over zingeving en filosofie. Hij had gedurende 2019 – 2020 een rubriek in Trouw over Zin in het alledaagse. Uit de interviews komt – en dat valt te verwachten – een scala aan antwoorden naar voren waaruit blijkt hoe persoonlijk het antwoord is en hoezeer dit ook is verweven met de levensloop van de desbetreffende persoon. Mensen ontdekken gaandeweg – vaak onverwacht, door gebeurtenissen die zij meemaken of die hen overkomen – dat ons leven grenzen kent. De loop van het leven heeft hen (zelf)bewuster gemaakt en gevormd tot de mens die ze nu zijn. Het is interessant om te lezen hoe mensen op hun leven terugblikken en hun levensloop beoordelen. In dit boek Zin in het alledaagse komen ruim 50 mensen aan het woord.

Velen ervaren iets van God in mensen, voor anderen is de natuur een bron van religieuze gevoelens. Zij voelen zich Ă©Ă©n met de natuur. Sommigen worstelen met de traditie waaruit zij afkomstig zijn en die hen – soms tegen hun zin – heeft gevormd. Zoals de van oorsprong gereformeerde Dirk van de Glind zegt: “Mijn wankelend geloof ben ik niet verloren; wel is het fundamenteel veranderd” (p. 71).

In dit boek Zin in het alledaagse komen zeer uiteenlopende mensen aan het woord: de directeur van een educatieve uitgeverij, een vrouw op retraite en een vrouw met borstkanker, iemand met een lichamelijke beperking en een burnout, een gynaecoloog om er slechts enkelen te noemen.

Deze en andere mensen hebben nagedacht over hun leven en worden door de goede vraagstelling van Peter Henk Steenhuis uitgenodigd om dit onder woorden te brengen zodat de lezer een boeiend palet aan zingeving krijgt aangereikt. Misschien wel het meest filosofische antwoord is van Thom Geurts: “Ik zie mijn leven als een antwoord op de leegte, niet als een opvulling ervan…. Ik vecht ervoor om de vraag naar zin open te houden door het geheim, de leegte die eronder ligt, intact te laten en niet te bezweren. Ik ben erg beducht voor fixatie van religie, voor het bestrijden van de leegte, die er de bron van is, door van religie een antwoordsysteem te maken” (p. 217).

Boekenkrant

Dit boek Zin in het alledaagse is een rijk gevarieerd en eigentijds religieus en filosofisch getint boek waarin de mens centraal staat. Het zijn geen vaststaande filosofische of religieuze concepten die worden aangehangen. De geĂŻnterviewde mensen gaan hierin hun eigen weg en vertalen bronnen van inspiratie op hun eigen manier.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles